Přeštické prase

 
 

Přeštické černostrakaté je původní české plemeno, které se odvozuje od  starého plemene klapouchých prasat (český hřebenáč) a bavorského barevného prasete.

Jeho rozšíření v chovech na našem území bylo v minulosti značné. Jednalo se o prasata pozdního vývinu a lze předpokládat, že nestačila novým požadavkům zvyšování spotřeby masa.V roce 1952 byl vypracován plán, který v tehdejším Československu určil jako hlavní plemeno Bílé ušlechtilé, které mělo pro účely velkovýroby celkově lepší parametry než Přeštické černostrakaté. Od této doby docházelo k útlumu chovu přeštického plemene. V roce 1992 bylo Přeštické černostrakaté plemeno prasat uznáno jako genetický zdroj. Jeho podíl na celkové produkci jatečních prasat je minimální.

Plemenné znaky :

Kombinovaný užitkový typ masosádelný s vyšší vrstvou hřbetního tuku. Maso je kvalitativně a chuťově velmi nadprůměrně hodnocené.


Plemeno je přizpůsobivé, odolné, vyznačuje se tvrdou konstitucí a odolností vůči chorobám i stresu.

Je typické černostrakatým zbarvením bez krajinového vymezení, hlava je široká a krátká, v profilu mírně prohnutá, uši klopené.

Přeštické prase je středního tělesného rámce, kanci dosahují v dospělosti 260-280 kg, prasnice 215-235 kg. Největší kusy mohou dosahovat hmotnosti až 400 kg.

Kohoutková výška u kanců je 85-90 cm, u prasnic 75-80 cm.

Prasnice jsou velmi plodné s 10 až 16 selaty, dobré a opatrné matky.


Využití:

Do porážkové hmotnosti 90 kg je maso výborné na šunku, nad 90 kg je maso využíváno jako chuťově vysoce hodnotná surovina pro kulinářské použití, často také na klasické “domácí produkty”, jako je zabijačka a maso na uzení.

Přeštické prase

PrasataKanci: 1-2 ks

Prasnice: 11 ks

Výkrm: 90 - 130 ks 
  1. *Šlechtitelský chov *


Prodej plemenných zvířat


Prodej selat na výkrm